Termes i condicions d'ús

Introducció

El present document, com també els que s’hi esmenten, estableixen les condicions per les quals es regeix l’ús de la següent pàgina web (d’ara endavant les condicions): https://www.buzzmn.com/

Li preguem que llegeixi atentament les presents condicions, la nostra Política de cookies i la nostra Política de privacitat (conjuntament, les «Polítiques de protecció de dades») abans de fer servir aquesta pàgina web. En utilitzar aquestes pàgines web vostè consent expressament quedar vinculat per aquestes condicions i per les nostres Polítiques de protecció de dades, per la qual cosa, si no està d’acord amb totes les condicions i amb les Polítiques de protecció de dades, no ha d’usar aquesta pàgina web. Si té alguna pregunta relacionada amb les condicions o les Polítiques de protecció de dades pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte. El contracte podrà formalitzar-se, a elecció seva, en qualsevol dels idiomes en què les condicions estan disponibles en aquesta pàgina web.

Condicions generals de contractació entre Buzz i l’usuari:

1. L’usuari declara que és major d’edat i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts per Buzz, i també manifesta que accepta la vinculació a aquest acord i entén i accepta en la seva totalitat les condicions que consten a continuació relatives a la utilització de la pàgina web i la contractació dels serveis oferts.

En el cas de contractació per menors d’edat, es requereix l’autorització dels pares o tutors per poder gaudir del servei contractat. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts en el nostre lloc web de conformitat amb la llei i els termes i les condicions generals i particulars dels serveis que ofereix Buzz en cada moment, i cal que s’abstingui de fer-los servir per:

  1. Fer activitats il·lícites, contràries a la bona fe, als costums, a la moral o a l’ordre públic.
  2. Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.
  3. Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a fins comercials qualsevol contingut del lloc web.
  4. Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i/o que atemptin contra els drets humans. 

2. S’indica que el responsable del fitxer és la societat mercantil BUZZ MÀRQUETING NETWORKS, SL, amb CIF B64640204, domiciliada al C/ Consell de Cent, 72, Bajos (08015) Barcelona i amb correu electrònic info@buzzmn.com a efectes de l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que preveu la llei.

3. Les nostres recomanacions i/o judicis de valor sobre els serveis i/o continguts, així com l’anunci de promocions, han de ser considerades per l’usuari com previsions de bona fe, sense que hagi tenir-les com a afirmacions de fet, ni com a part de cap contracte amb l’usuari.

4. L’usuari, a través del checkbox del formulari «Accepto rebre comunicacions personalitzades de BUZZ MARKETING NETWORKS, SL a través de correu electrònic» dóna el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de Buzz sobre els serveis que aquesta comercialitza.

5. Els enllaços amb altres pàgines web que apareguin a les pàgines de Buzz s’ofereixen a efectes merament informatius a l’usuari, per la qual cosa Buzz no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s’ofereixin o se subministrin a les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

6. Tots els continguts, les marques, els logos, els dibuixos, etc., que figuren a les webs de Buzz es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial que són expressament reservats per Buzz o, si escau, per les persones o empreses que figuren com a autors o titulars dels drets. La violació dels drets anteriors serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent. Per tant, queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts de la web de Buzz per a usos diferents de la legítima informació dels serveis oferts. En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit de Buzz.

7. L’usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei és l’espanyola. Seran competents per conèixer les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules els jutges i tribunals del domicili de l’usuari.

8. L’enviament i la remissió de dades que faci l’usuari a través de la web de Buzz o la informació que aquesta remeti es troben protegits per les més modernes tècniques de seguretat electrònica a la xarxa. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades també estan protegides per sistemes de seguretat que hi impedeixen l’accés de tercers no autoritzats. Buzz fa els seus millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

9. Els enllaços amb altres pàgines web que apareguin a les pàgines de Buzz s’ofereixen a efectes merament informatius a l’usuari, de manera que Buzz no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s’ofereixin o se subministrin a les pàgines de destinació ubicades en un altre domini.